sob.. cze 15th, 2024

Specjalistyczne szkolenia sep dla branży energetycznej

2 min read
szkolenie SEP cena

Szukasz zatrudnienia w branży elektrycznej lub gazowej? Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe lub rozszerzyć już posiadane?
Najczęściej wybieranym kursem jest kurs sep oraz uprawnień gazowych. Dowiedz się, jak przebiegają kursy i jak kształtują się ceny szkoleń?

Cena kursu sep zależna od grupy kwalifikacji

Wbrew pozorom zdobycie odpowiednich kwalifikacji nie jest tak trudne i kosztowne jakby mogło się wydawać, a jeśli chodzi o kurs sep cena oscyluje pomiędzy 300 a 400 złotych. Jest to łączny koszt wszystkich grup kwalifikacji. Oczywiście można zapisać się tylko na jedną grupę. Do ceny końcowej dochodzi jeszcze koszt egzaminu państwowego oraz w zależności od potrzeb koszt tłumaczenia otrzymanego świadectwa.

Kompleksowe szkolenie sep w trzech grupach

Szkolenia sep prowadzone są w grupach G1, G2 i G3. Odpowiednio w kolejności to uprawnienia elektryczne, energetyczne i gazowe. Przy szkoleniu w grupie G1 zalecane jest posiadanie podstawowej wiedzy i doświadczenia w elektryce. Osoby, które chcą odbyć szkolenia, powinny mieć wykształcenie co najmniej podstawowe i mieć ukończone 18 lat. Koszt dla osoby szkolonej w trybie indywidualnym nie jest zbyt wygórowany, a jeśli chodzi o sep uprawnienia cena wynosi około 100 złotych za każdą grupę plus 250-300 złotych za egzamin z każdej kwalifikacji.

Uprawnienia gazowe cena rynkowa

Tak zwane uprawnienia G3 umożliwiają podjęcie pracy w firmach zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. Pracownik po odbyciu takiego szkolenia jest gotowy do montażu urządzeń i instalacji gazowych oraz ich konserwacji. Może także sprawować nad nimi tak zwany dozór oraz przeprowadzać przeglądy okresowe. W przypadku wykrycia nieszczelności lub awarii jest gotowy do przeprowadzenia stosownych napraw.

Szkolenie na uprawnienia sep nie jest bardzo drogie, a jeśli chodzi o uprawnienia gazowe cena kształtuje się w okolicach 100-150 złotych w zależności od jednostki czy firmy szkolącej. Czas trwania to zazwyczaj jeden dzień szkoleniowy. Państwowy egzamin końcowy kursu jest droższy, a jego cena jest ustalona odgórnie w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej i wynosi około 250-300 złotych, także w przypadku innych uprawnień. Należy także zaznaczyć, iż uprawnienia gazowe ważne są przez okres 5 lat.