niedz.. maj 19th, 2024

Rodzaje uprawnień SEP

2 min read
elektryk, SPE, praca elektryka

Uprawnienia SEP umożliwiają w naszym kraju wykonywanie pracy elektryka – zarówno w najbardziej popularnym tego rozumieniu, jak i w obszarach, o których laik zazwyczaj nie ma wielkiego pojęcia. Istnieją różne rodzaje uprawnień SEP, które znacznie różnią się pomiędzy sobą. Co warto wiedzieć na ten temat?

Uprawnienia SEP kategorii E i D

Najważniejszym podziałem uprawnień SEP jest podział na kategorie E i D. Pierwsza z nich jest znacznie szersza od drugiej i pozwala na montaż, modyfikację i dozór instalacji i urządzeń elektrycznych różnych typów, w zależności od posiadanych dodatkowych kategorii uprawnień. Uprawnienia kategorii D dotyczą tylko i wyłącznie dozoru wspomnianych instalacji i urządzeń. Należy wiedzieć, że obie te kategorie wymagają ukończenia zawodowych kursów SEP, które mogą być też realizowane jako kurs SEP online. Z możliwości tych korzysta obecnie coraz większa grupa kursantów.

Uprawnienia SEP kategorii G1, G2 i G3

Oprócz tego uprawnienia SEP dzielą się na trzy dodatkowe kategorie. Kategoria G1 dotyczy standardowych instalacji i urządzeń elektrycznych. Kategoria G2 wymagana jest do obsługi instalacji i obsługi urządzeń ciepłowniczych, a G3 – gazowniczych. Kategorii G2 i G3 nie należy jednak rozumieć jako uprawnień ciepłowniczych i gazowniczych. Są to uprawnienia dla osób, które w swojej pracy zajmują się instalacjami i urządzeniami elektrycznymi, stanowiącymi integralną część systemów gazowych i ciepłowniczych. Tak samo, jak w przypadku wcześniej omówionych kategorii, tutaj również możliwe jest ukończenie szkolenia zdalnie. Uprawnienia SEP online dają takie same możliwości zawodowe jak zrobione stacjonarnie.

Szczegółowe kategorie uprawnień SEP

Wyżej wspomniane grupy to podstawowe kategorie uprawnień SEP. Każda z nich (G1, G2 i G3) dzieli się na wiele pomniejszych, specjalistycznych podkategorii. Wiąże się to z faktem, że budowa i obsługa niektórych typów instalacji wymaga szczególnie dużej wiedzy i doświadczenia. Warto przyjrzeć się bliżej kilku z nich. W kategorii G1 wymienić można na przykład obsługę sieci trakcyjnych, czy urządzeń prądotwórczych (w tym również różnego typu elektrowni). Do kategorii G2 wliczają się między innymi obsługa turbin wodnych i parowych, a także obsługa urządzeń pomiarowych stosowanych w instalacjach wodnych. W ostatniej kategorii można wymienić na przykład obsługę instalacji elektrycznych urządzeń służących do przechowywania paliw gazowych. Każda z tych kategorii wymaga ukończenia osobnych kursów, które tak jak wcześniejsze organizowane są również w formie szkoleń SEP online.