niedz.. maj 19th, 2024

Jakie wymogi muszą spełnić świetliki przeciwpożarowe?

2 min read
Świetliki przeciwpożarowe

Świetliki przeciwpożarowe muszą spełniać wymogi oraz normy, w szczególności muszą:

a) być wykonane z materiałów niepalnych;

b) być wykonane z materiałów, które pod wpływem wysokiej temperatury nie wypływają (np. z klejów, uszczelnień, klejów, itp.);

c) posiadać szczelną obudowę;

d) być wykonane z materiałów o niskiej przewodności cieplnej;

e) być wykonane z materiałów, które nie ulegają korozji;

f) być wykonane z materiałów, które nie ulegają łatwo uszkodzeniom mechanicznym (np. przez uderzenia);

g) mieć szczelnie zamknięte krawędzie;

h) posiadać ściany o grubości nie mniejszej niż 1 mm;

i) posiadać ściany o grubości nie mniejszej niż 1,5 mm w przypadku świetlików przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach o większym ryzyku pożaru lub w pomieszczeniach o większym ryzyku wybuchu;

j) posiadać ściany o grubości nie mniejszej niż 2 mm w przypadku świetlików przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach o większym ryzyku wybuchu;

k) posiadać ściany o grubości nie mniejszej niż 3 mm w przypadku świetlików przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach o większym ryzyku pożaru i wybuchu;

l) posiadać ściany o grubości nie mniejszej niż 4 mm w przypadku świetlików przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach o większym ryzyku wybuchu;

m) posiadać ściany o grubości nie mniejszej niż 5 mm w przypadku świetlików przeznaczonych do stosowania w pomieszczeniach o większym ryzyku pożaru i wybuchu;

n) być wykonane z materiałów o niskim współczynniku rozprzestrzeniania ognia;

o) być wykonane z materiałów o wysokiej odporności na wysokie temperatury;

p) być wykonane z materiałów o wysokiej odporności na wstrząsy i uderzenia;

q) być wykonane z materiałów o wysokiej odporności na korozję;

r) posiadać szczelną obudowę;

s) posiadać obudowę wykonaną z materiałów o wysokiej przewodności cieplnej;

t) posiadać obudowę wykonaną z materiałów o wysokiej odporności na wysokie temperatury;

u) posiadać obudowę wykonaną z materiałów o wysokiej odporności na wstrząsy i uderzenia.