sob.. cze 15th, 2024

Dlaczego warto posiadać sepowskie uprawnienia?

2 min read
SEP, kursy SEP

Sepowskie uprawnienia to cenny dokument, zarówno dla osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy, jak i tych, które pragną poszerzyć swoją wiedzę czy awansować. SEP uprawnienia są nadawane po odbyciu stosownego kursu oraz uzyskaniu wyniku pozytywnego na egzaminie końcowym.

Uprawnienie SEP

Specjalistyczne kursy SEP są organizowane przez wiele podmiotów działających na rynku, a lista placówek dostępna jest na stronie Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Jakie wymagania należy spełnić aby uzyskać uprawnienie SEP?

Sepowskie uprawnienia mogą być nadawane osobie, która odbyła specjalistyczne szkolenie, zdała egzamin przed komisją SEP oraz ma wykształcenie co najmniej podstawowe. Ponadto, kursant musi być osobą pełnoletnią.

Kursy na SEP uprawnienia


Poszczególne kursy realizowane w ramach szkoleń SEP mogą trwać od kilku do kilkunastu godzin. Czas ten w dużej mierze zależy od tematyki szkolenia oraz liczby zainteresowanych osób. Co istotne, kursy mogą być prowadzone dla osób indywidualnych lub też zorganizowanych grup, na przykład pracowników jednego podmiotu. Nauka może być prowadzona w trybie stacjonarnym lub zdalnym, lecz należy pamiętać o tym, że egzamin zawsze wymaga osobistego stawiennictwa przed komisją SEP. W przypadku pozytywnego wyniku na egzaminie końcowym świadectwa wydawane są zwykle w przeciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyników i są ważne przez pięć lat. Uprawnienia SEP mogą być nadawane w zakresie eksploatacji lub dozoru nad instalacjami, sieciami lub urządzeniami elektroenergetycznymi i gazowymi. Kursy oznaczone jako G1 polecane są dla osób, które pragną poszerzyć i potwierdzić swoją wiedzę z zakresu eksploatacji lub dozoru nad urządzeniami, instalacjami oraz siecią elektroenergetyczną. Kursy G2 to propozycja dla osób zajmujących się pracą z urządzeniami, instalacjami oraz siecią cieplną, natomiast kursy G3 – urządzeniami, instalacją oraz siecią gazową. Ponadto, każdy z kursów poszerzany jest o dodatkowe opcje. W przypadku kursów G1 mogą to być urządzenia do elektrolizy, aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia oraz instalacje automatycznej regulacji czy elektryczna sieć trakcyjna. Kursy G2 mogą być uszczegółowione o zakres obejmujący choćby pompy, wentylatory, ssawy lub dmuchawy, natomiast kursy G3 – turbiny gazowe czy urządzenia do produkcji paliw gazowych lub generatory gazu.