sob.. lip 20th, 2024

Co to są uprawnienia SEP?

2 min read
elektryk, szkolenie SEP

SEP to nic innego jak Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które zrzesza inżynierów, techników i osoby, które szkolą się, aby zdobyć określone stanowisko. Na zdobycie specjalnych uprawnień SEP decyduje się coraz więcej ludzi, którzy swoją przyszłość łączą z zawodem elektryka. Organizacja ta tworzy wiele kursów i szkoleń, które są dostępne dla każdego chętnego.

Co dają kursy SEP?

Kursy SEP, które prowadza do egzaminów zakończonych zdobyciem uprawnień SEP, to niejednokrotnie wymóg przy przyjęciu się do pracy w branży elektrycznej w większych i mniejszych zakładach. Przydadzą się także na co dzień w domowych naprawach.
Uprawnienia SEP podzielić można na trzy grupy. Są to uprawnienia G1,G2,G3. Uprawnienia G1 przeznaczone są dla osób, które zajmują się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, które zużywają i przetwarzają lub wytwarzają energię elektryczną. Uprawnienia G2 dotyczą urządzeń i instalacji energetycznych, natomiast G3 dotyczą instalacji i urządzeń, które zużywają, przetwarzają i wytwarzają paliwa gazowe.
Szkolenia SEP mogą polegać także na dozorze albo eksploatacji urządzeń elektrycznych lub instalacji. Kończąc szkolenie SEP ma się pewność, ze zawód elektryka jest wykonywany legalnie.

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Aby uzyskać uprawnienia do pracy w zawodzie elektryka trzeba zapisać się na szkolenie SEP, zakończone egzaminem. Informacje zdobyte na takim kursie są co jakiś czas aktualizowane i są na bieżąco z obecnymi wymogami i zasadami bezpieczeństwa.

Szkolenia SEP szansą na zdobycie konkretnego zawodu

Każdy elektryk, aby móc pracować w sposób legalny powinien ukończyć szkolenia, chociażby po to, żeby zdobyć konkretne uprawnienia. Pozwalają one na wykonywanie wszelkich prac, które dotyczą eksploatacji, a także dozoru urządzeń elektrycznych, które pracują pod napięciem. Osoby po przejściu szkoleń i pomyślnie zdanym egzaminie końcowym mogą obsługiwać sprzęt zasilany z sieci elektrycznej oraz montować go.

Gdzie można zdobyć uprawnienia SEP

Szkolenia SEP prowadzone są w wielu placówkach w większych miastach w całej Polsce. Trwają jeden dzień i kończą się egzaminem. Kiedy uczestnik kursu zda go pomyślnie, dostaje zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach. Świadectwa potwierdzające uprawnienia są ważne pięć lat.
W wielu zakładach pracy posiadanie tych uprawnień jest konieczne do wykonywania zawodu ściśle związanego z elektroniką. Uprawnienia te to także możliwość zdobycia awansu, czy zmiany pracy na lepiej płatną. to także duża szansa na rozwój zawodowy.